Ki lehet jelölt?

Az előválasztás célja, hogy a legtisztességesebb, legrátermettebb jelölteket találja meg a közösen induló hat párt. Ehhez hiteles képviselőjelöltekre és integratív közös miniszterelnök-jelöltre van szükség, akik nemcsak az elkötelezett ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok támogatását is el tudják nyerni. Garanciákat kell adnunk a választóknak, hogy nemcsak az Orbán-kormány hatalmi tébolyát, hanem az elmúlt 30 év politikai hibáit is meghaladó új korszak alapköveit tesszük majd le közösen.

 

Jelentkezéshez szükséges nyilatkozatok:

 • Frakcióhoz történő csatlakozás nyilatkozata + befogadó viszontnyilatkozat (egy lapon)
 • Hatpárti nyilatkozat
 • Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára igazolása, hogy a jelölt nem volt ügynök 1990 előtt
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Vagyonnyilatkozat
 • Feddhetetlenségi nyilatkozat
 • Biztonsági kérdőív
 • Titoktartási nyilatkozat

Jelöltté válás feltételei:

 • Jelöltjelentkezés kitöltendő dokumentumai
 • Etikai kódex és nyilatkozat
 • Értéknyilatkozat 
 • Önkormányzati exkluzivitási nyilatkozat
 • Vagyonnyilatkozat
 • Frakcióválasztás és befogadás
 • Elvégzendő interjúk, jelentkezés
 • Adatvédelmi hozzájárulás
 • Összegyűjtendő ajánlás mennyisége, leadásának folyamata, ellenőrzése
 • Ajánlások ellenőrzésének folyamata

Ki lehet jelölőszervezet?

Alapelvek:

 1. Csak olyan párt vagy egyesület lehet jelölő szervezet az előválasztáson, amely szerepel bejelentkezését megelőzően legalább fél évvel már szerepelt a bírósági nyilvántartásban és jelenleg is szerepel abban.
 2. Mindegyik jelentkező szervezetnek írásban el kell fogadnia az előválasztás értéknyilatkozatát, szabályrendszerét, a szavazás után az előválasztás győzteseit, valamint vállalnia kell, hogy nem indul el külön a 2022-es országgyűlési választáson.
 3. Minden jelölő szervezetnek jeleznie kell, hogy országosan, valamely megye (vagy megyék) területén, vagy mely OEVK-kban kíván jelöltet állítani
 4. Az OEVB konszenzussal dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről.
 5. Az OEVB nyilvántartást vezet a nyilvántartásba vett szervezetek listájáról és jelöltállítási területéről. A hivatalos nyilvántartás az elovalasztas2021.hu címen érhető el.

Szükséges dokumentumok:

 • A jelölő szervezetté válási kérelem, az aláírásra jogosult ellenjegyzésével. Ebben kell feltüntetnie a szervezetnek, hogy milyen szinten kíván indulni. (formanyomtatvány készül)
 • A párt/egyesület logója a honlaphoz és a szavazólapokhoz felhasználható vektoros formában.
 • Az aláírásra jogosult által ellenjegyzett nyilatkozat, hogy az adott szervezet elfogadja az előválasztás szabályrendszerét (benne a frakció-befogadási követelményeket stb.), elfogadják a végeredményét és nem indulnak 2022-ben külön (formanyomtatvány készül).
 • Jogerős határozat a szervezet bírósági bejegyzéséről másolatban, illetve az aláírási címpéldány.
 • Dokumentáció annak bizonyítására, hogy nincs köztartozása a szervezetnek.

 Technikai szabályok:

 • Az OEVB a lehető leghamarabb dönt a beérkező igényekről. 
 • A regisztrálási folyamat elektronikus úton zajlik, a kérelemnek az Országos Választási Iroda (OVI) e-mailcímére kell érkeznie (info@elovalasztas2021.hu).
 • Az OVI megvizsgálja formai szempontból a kérelmeket és előkészíti az OEVB számára döntéshozatalra.
 • Döntés követően az OVI tájékoztatja a HEVB-kat a nyilvántartásba vett szervezetekről.
 • A nyilvántartásba vétel után fel kell tüntetni az előválasztás hivatalos honlapján ennek tényét.

 

További részletek:

Miről szól az előválasztás?
Kik szervezik?
Kikre lehet szavazni?
Ki szavazhat?
Hogyan lehet szavazni?
Mikor lesz az előválasztás?