Regisztráció jelölő szervezeteknek

A 2021. évi előválasztás hat párt, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd szövetségéből született. E hat párt saját szabályzatainak megfelelő együttműködési megállapodást kötött, amelyet a szervezetek arra jogosult testületei jóváhagytak. Azok a jelöltek, akik az előválasztáson egyéni választókerületben vagy miniszterelnök-jelöltként országosan nyernek, e hat párt közös országgyűlési képviselőjelöltjei illetve miniszterelnök-jelöltje lesz a 2022. évi országgyűlési választáson.

Ennek értelmében a 2021. évi előválasztáson a szövetséget kötő és az előválasztást létrehozó hat párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) jelölő szervezetnek minősül. E pártokon túl a 2021. évi előválasztáson bármely képviselőjelöltként vagy miniszterelnök-jelöltként indulni kívánó személy, aki megfelel az indulás kritériumainak más, a fenti hat párton túli őt támogató szervezetet is megjelölhet jelölő szervezetként az előválasztásra. Egy előválasztási jelöltet legfeljebb hat párt és legfeljebb további két civil szervezet támogathat.

Jelölő szervezetté az a szervezet válhat, amelyet a szövetséget kötő hat párt delegáltjaiból álló Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) előzetesen nyilvántartásba vesz. A jelentkezés és a nyilvántartásba vétel folyamata az alábbiak szerint alakul.

Jelölő szervezeti regisztrációs időszak: 2021. július 26 – 2021. augusztus 15.

 

A jelölő szervezetként történő regisztráció szabályai:

 1. Csak olyan párt vagy egyesület lehet jelölő szervezet az előválasztáson, amely regisztrációs kérelmének benyújtását megelőzően legalább fél évvel (2021. január 26 – február 15 előtt, kérelem beadásának időpontjától függően) már szerepelt a bírósági nyilvántartásban és regisztrációs kérelme benyújtása pillanatában is szerepel abban.
 2. A jelentkező szervezetnek írásban el kell fogadnia az előválasztás értéknyilatkozatát, szabályrendszerét, a szavazás után az előválasztás győzteseit, valamint vállalnia kell, hogy nem indít és nem támogat jelölteket a 2022-es országgyűlési választáson az előválasztás győztesein kívül. Az erről szóló döntést saját belső szabályai szerint kell meghoznia a megfelelő döntéshozó fórumon.
 3. A regisztrációs kérelemben jelezni kell, hogy milyen területi kiterjedéssel kíván jelölő szervezetként megjelenni: országosan, valamely megye (vagy megyék) területén, vagy országos egyéni választókerület(ek)ben.
 4. Az OEVB konszenzussal dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről.
 5. Az OEVB nyilvántartást vezet a nyilvántartásba vett szervezetek listájáról és jelöltállítási területéről. A hivatalos nyilvántartás az elovalasztas2021.hu címen érhető el.

A regisztrációs kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött jelölő szervezeti regisztrációs kérelem, az aláírásra jogosult ellenjegyzésével. Ebben fel kell tüntetnie a szervezetnek, hogy milyen területi hatállyal kíván jelölő szervezetként fellépni (országos, megyei, konkrét egyéni választókerületi). 
 • Az aláírásra jogosult által ellenjegyzett nyilatkozat, melyben a szervezet kijelenti, hogy elfogadja az előválasztás szabályrendszerét, elfogadja a végeredményét, nem indít és nem támogat az előválasztás győztesétől eltérő jelölte(ke)t a 2022-es általános országgyűlési választáson (tartalmazza a regisztrációs kérelem dokumentum).
 • Jogerős határozat a szervezet bírósági bejegyzéséről másolatban (birosag.hu-ról származó pdf is megfelel).
 • Aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya.
 • Köztartozásmentességi nyilatkozat (“NAV igazolás”).
 • Opcionális: a jelölő szervezet logója a honlaphoz és a szavazólapokhoz felhasználható formában (minimum 300x300px-es, minimum 96 dpi-s felbontásban, lehetőség szerint vektoros fileformátumban.

A jelölő szervezeti regisztrációs kérelmet és a csatolt dokumentumokat elektronikus formában, az eredeti példányt szkennelve emailben a [email protected] címre kérjük megküldeni a fenti határidők között. Az email tárgya a következő: [Szervezet teljes neve] – jelentkezés. Pl.: Minta Párt – jelentkezés. A dokumentumok egy eredeti példányát pedig el kell juttatni a frakció befogadást nyújtó párt számára, az ő általuk megjelölt címre.

 

A beküldött regisztrációs kérelem feldolgozási folyamata:

 • Az OEVB a lehető leghamarabb dönt a beérkező regisztrációs kérelmekről. Az OEVB értékeli a benyújtott kérelem tartalmát, majd nyilvántartásba veszi vagy elutasítja a jelölő szervezetet, valamint annak területi jelölési kiterjedését (országos, megyei, választókerületi).
 • A  kérelemnek a [email protected] címre kell megérkeznie, a dokumentumok egy eredeti példányát pedig el kell juttatni a frakció befogadást nyújtó párt számára, az ő általuk megjelölt címre. A beérkezés tényéről a kezdeményező emailes értesítést kap. 
 • A kérelmeket első körben az OEVB munkáját segítő, pártok delegáltjaiból álló adminisztratív munkaszervezet, az Országos Előválasztási Iroda (OEVI) ellenőrzi formai szempontból. Formai hiba esetén az OEVI közvetlen értesítést küld a regisztrációs kérelem feladójának emailcímére és a regisztrációs kérelemben megadott képviselői emailcímre. Az esetleges hiánypótlásra az OEVI értesítésétől számított 5 napig van lehetőség.
 • A nyilvántartásba vett jelölő szervezetek listája és jelölési joguk területi kiterjedése folyamatosan frissítésre kerül az előválasztás hivatalos honlapján.

Előzetes tájékoztató önkormányzati választáson 2019-ben induló egyesületek számára:

 • Több olyan sikeres, jól működő egyesület is működik Magyarországon, amelyek a 2019. évi önkormányzati választáson sikerrel mérették meg magukat és egyes településeken több önkormányzati képviselőt és/vagy polgármestert is adnak egy-egy településnek.
 • Az Országos Előválasztási Bizottság korábbi döntése értelmében azon egyesületek, amelyek tagjai között több, a 2021. évi előválasztáson indulni szándékozó jelölt is található az OEVB nem veszi nyilvántartásba.
 • Kiemelten fontos számunkra az önkormányzati együttműködések integritásának megőrzése, ezért tiszteletben tartva a méltányos verseny, az esélyegyenlőség szabályait olyan jelölő szervezetet nem fogadunk el, amelynek több tagja is indulni kíván azonos országgyűlési választókerületben az előválasztáson. A közös egyesület jelölő szervezetként való megjelenése ilyen esetben az egyik jelölt számára versenyelőnyt, míg az egyesületben megtestesülő együttműködés kockáztatását jelentené, amit el kívánunk kerülni.

További kérdések

 • A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos fellebbezést, panaszt a [email protected]hu címen lehet benyújtani.