Regisztráció miniszterelnök-jelölteknek

Az előválasztás célja, hogy a legtisztességesebb, legrátermettebb miniszterelnök-jelöltet találja meg a közösen induló hat párt. Ehhez integratív közös miniszterelnök-jelöltre van szükség, aki nemcsak az elkötelezett ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok támogatását is el tudja nyerni. Garanciákat kell adnunk a választóknak, hogy nemcsak az Orbán-kormány hatalmi tébolyát, hanem az elmúlt 30 év politikai hibáit is meghaladó új korszak alapköveit tesszük majd le közösen.

 

Ki indulhat miniszterelnök-jelöltként az előválasztáson?

Az előválasztáson csak az országgyűlési képviselők választásán választható állampolgárok indulhatnak, akik elfogadják az előválasztás értéknyilatkozatát, egyértelmű elkötelezettséget fejeznek ki a kormányváltás és a közös kormányzás programja mellett, vállalják, hogy a kezdeményező hat párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) közös jelöltjeként indulnak a 2022-es országgyűlési választáson. Vállalják továbbá, hogy semmilyen formában nem működnek együtt sem most, sem a jövőben a Fidesz-KDNP-vel, és vállalják, hogy előválasztási vereségük esetén sem független jelöltként, sem más formában nem indulnak a 2022. évi általános országgyűlési választáson miniszterelnök-jelöltként. Mindemellett vállalják az alább részletezett dokumentumokban foglaltakat, továbbá írásban vállalják, hogy győzelmük esetén a 2022-26-os országgyűlési ciklusban az előválasztást létrehozó valamely párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) országgyűlési képviselőcsoportjában (frakciójában) foglalnak majd helyet. Az előválasztási részvételhez a képviselőcsoporthoz való csatlakozás szándéknyilatkozatát az adott párt képviselőjének írásban el kell fogadnia. 

 

Jelentkezés miniszterelnök-jelöltként a 2021. évi előválasztásra

A jelölt aspiránsnak az alábbi dokumentumokat szükséges hiánytalanul, alaposan és valósághűen kitöltenie, aláírnia és az OEVB számára a [email protected] címre emailben megküldeni. Az email tárgya a következő: [Teljes név] – ME-jelölt – jelentkezés. Pl.: Dr. Minta Márton – ME-jelölt – jelentkezés. A dokumentumok egy eredeti példányát pedig postai úton kell eljuttatni a frakció befogadást nyújtó párt számára, az ő általuk megjelölt postacímre.

 1. Közzétehető önéletrajz (minta csatolva)
 2. Zártan kezelt önéletrajz (minta csatolva – a dokumentum megegyezik a közzétett önéletrajzzal, de nem tartalmazza a jelentkező személyes elérhetőségeit, adatait)
 3. Jelölt honlapon használandó fotója, minimum 400x400px-es, minimum 96 dpi-s felbontásban JPG vagy PNG formátumban, max 500 kB-os méretben (opcionális)
 4. Vagyonnyilatkozat (a vagyonnyilatkozatnak a 2021. júl. 1-jei állapotot kell tükröznie, ennek tartalmát az Országos Előválasztási Bizottság nyíltan kezeli)
 5. Feddhetetlenségi nyilatkozat
 6. Etikai kódex elfogadása
 7. Értéknyilatkozat
 8. A legteljesebb körű erkölcsi bizonyítvány, amely az OEVB-nek való benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi
 9. 1972. december 31-e előtt született jelentkező esetén az előválasztási részvétel feltétele az ügynökmúlt hiányának igazolása. Így a jelentkezőnek képernyőfotó vagy visszaigazoló email továbbítása segítségével igazolnia kell, hogy  az Állambiztonsági Iratok Történeti Levéltárához fordult, hogy az igazolja, hogy a jelentkező nem végzett a köznyelvben “ügynökként” ismert munkát 1990 előtt.
 10. Biztonsági kérdőívhez* kapcsolódó titoktartási nyilatkozat
 11. Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat 

*biztonsági kérdőív: Az előválasztási részvételi folyamat részeként az a párt, amelynek 2022 utáni országgyűlési frakciójához a jelentkező előválasztási és 2022-es egyéni győzelme után csatlakozni kíván egy előzetes, titkosan kezelt biztonsági meghallgatást bonyolít le a jelölttel, amelyet az adott pártban felállított Integritást Vizsgáló Bizottság hajt végre (“biztonsági kérdőív”). Az erről szóló igazolást minden előválasztási jelentkező köteles benyújtani legkésőbb 2021. augusztus 15-ig.

 

A nyilvántartásba vételi eljárás

 • Az OEVB a lehető leghamarabb dönt a beérkező jelentkezésekről.
 • A jelentkezés elektronikus úton zajlik, a jelentkezésnek a [email protected] címre kell megérkeznie minden előírt dokumentummal egyetemben. A beérkezés tényéről a jelentkező emailes értesítést kap. 
 • A jelentkezéseket első körben az OEVB munkáját segítő, pártok delegáltjaiból álló adminisztratív munkaszervezet, az Országos Előválasztási Iroda (OEVI) ellenőrzi formai szempontból. Formai hiba esetén az OEVI közvetlen értesítést küld a jelentkező emailcímére. Az esetleges hiánypótlásra az OEVI értesítésétől számított 5 napig van lehetőség.
 • Az OEVI szükség esetén telefonos vagy emailes úton további kérdéseket tehet fel a jelentkezőknek, illetve visszaellenőrzi a beadványban foglalt állításokat az előválasztást szervező pártok megjelölt képviselőinél.
 • A formailag helyes, kiegészítést nem igénylő kérelmeket az OEVB megtárgyalja és dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről.
 • A jelentkező jelentkezésének keretében megadja, hogy mely jelölő szervezetek jelöltjeként kíván indulni az előválasztáson. Mivel a jelölő szervezetek regisztrációja a jelölt jelentkezésével párhuzamosan zajlik, a jelentkező által megjelölt jelölő szervezetek elfogadása az alábbiak szerint történhet:
  • Ha a jelölt kizárólag olyan jelölő szervezeteket jelölt meg jelölőjeként, amelyek már elfogadásra kerültek, a jelölő szervezetek visszaigazolását követően a jelentkező jelölő szervezetei elfogadásra kerülnek.
  • Ha a jelölt olyan szervezetet is megjelölt jelölő szervezeteként, amelyet az OEVB nem fogadott el jelölő szervezetként (vagy azért, mert még folyamatban van, vagy azért, mert ilyen kérelem nem érkezett), a jelentkezőt nyilvántartásba lehet venni a jelölő szervezetek nélkül is. Amennyiben a megjelölt jelölő szervezetek 2021. augusztus 15-ig nyilvántartásba vételre kerülnek, a jelölt jelölő szervezeteként az így, utólag nyilvántartásba vett szervezet is érvényesül. Ha a jelentkező által megjelölt szervezet nem válik jelölő szervezetté, úgy a jelölt anélkül a konkrét jelölő szervezet nélkül válik jelöltté.
 • A formailag helyes, kiegészítést nem igénylő kérelmeket az OEVB elbírálja. Az OEVB a jelöltek nyilvántartásba vételéről konszenzussal dönt.
 • Az OEVB elfogadó döntéséről a kérelmezőjét az OEVI 24 órán belül értesíti emailben, valamint közzéteszi az előválasztás hivatalos honlapján.

Jelentkezés és további kérdések

 • A jelöltként jelentkezni kívánók az induláshoz szükséges dokumentumokat elektronikus formában, a fent megjelölt, letölthető formanyomtatványok kitöltött, eredeti példányát szkennelve, emailben küldik meg meg a [email protected] címre, a dokumentumok egy eredeti példányát pedig el kell juttatni a frakció befogadást nyújtó párt számára, az ő általuk megjelölt címre. A beérkezés tényéről a kezdeményező emailes értesítést kap.
 • A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérdéseket illetően a jelentkezők az előválasztás honlapján, az [email protected] email, továbbá a szervező pártok hivatalos elérhetőségein is korlátlanul tájékozódhatnak.
 • Az Országos Előválasztási Iroda az előválasztással kapcsolatos állampolgári és sajtómegkereséseket a [email protected] címen várja.
 • A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos fellebbezést, panaszt a [email protected]hu címen lehet benyújtani.

Mi történik a nyilvántartásba vételt követően?

 • A nyilvántartásba vett jelölteknek ahhoz, hogy az előválasztáson jelöltté válhassanak össze kell gyűjteniük a szükséges számú ajánló aláírást. Miniszterelnök-jelöltek esetén ez legalább 20 000 ajánló aláírást jelent magyar állampolgároktól.
 • Az ajánló aláírásgyűjtés ívét az Országos Előválasztási Bizottság bocsátja majd rendelkezésre.
 • Az ajánló aláírásgyűjtő ívek sorszámozottak, tartalmazzák a miniszterelnök-jelölt jelentkező nevét és jelölőszervezet(ei)t.
 • Az ajánlások gyűjtése 2021. augusztus 23. és 2021. szeptember 6. között zajlik.