Regisztráció országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölteknek

Az előválasztás célja, hogy a legtisztességesebb, legrátermettebb jelölteket találja meg a közösen induló hat párt. Ehhez hiteles képviselőjelöltekre és integratív közös miniszterelnök-jelöltre van szükség, akik nemcsak az elkötelezett ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok támogatását is el tudják nyerni. Garanciákat kell adnunk a választóknak, hogy nemcsak az Orbán-kormány hatalmi tébolyát, hanem az elmúlt 30 év politikai hibáit is meghaladó új korszak alapköveit tesszük majd le közösen.

 

Ki indulhat jelöltként az előválasztáson?

Az előválasztáson csak az országgyűlési képviselők választásán választható állampolgárok indulhatnak, akik elfogadják az előválasztás értéknyilatkozatát, egyértelmű elkötelezettséget fejeznek ki a kormányváltás és a közös kormányzás programja mellett, vállalják, hogy a kezdeményező hat párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) közös jelöltjeként indulnak a 2022-es országgyűlési választáson. Vállalják továbbá, hogy semmilyen formában nem működnek együtt sem most, sem a jövőben a Fidesz-KDNP-vel, és vállalják, hogy előválasztási vereségük esetén sem független jelöltként, sem más formában nem indulnak a 2022. évi általános országgyűlési választáson. Mindemellett vállalják az alább részletezett dokumentumokban foglaltakat, továbbá írásban vállalják, hogy győzelmük esetén a 2022-26-os országgyűlési ciklusban az előválasztást létrehozó valamely párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) országgyűlési képviselőcsoportjában (frakciójában) foglalnak majd helyet. Az előválasztási részvételhez a képviselőcsoporthoz való csatlakozás szándéknyilatkozatát az adott párt képviselőjének írásban el kell fogadnia.

 

Jelentkezés országgyűlési képviselőjelöltként a 2021. évi előválasztásra

A jelölt aspiránsnak az alábbi dokumentumokat szükséges hiánytalanul, alaposan és valósághűen kitöltenie, aláírnia és az OEVB számára a [email protected] címre emailben megküldeni. Az email tárgya a következő: [Teljes név] – [OEVK, ahol indul] – Egyéni – jelentkezés. Pl.: Minta Mónika Klaudia – Budapest 01 – Egyéni – jelentkezés. A dokumentumok egy eredeti példányát pedig postai úton kell eljuttatni a frakció befogadást nyújtó párt számára, az ő általuk megjelölt postacímre.

 1. Közzétehető önéletrajz 
 2. Zártan kezelt önéletrajz 
 3. Jelölt honlapon használandó fotója, minimum 400x400px-es, minimum 96 dpi-s felbontásban JPG vagy PNG formátumban, max 500 kB-os méretben (opcionális)
 4. Vagyonnyilatkozat (a vagyonnyilatkozatnak a 2021. júl. 1-jei állapotot kell tükröznie, ennek tartalmát az Országos Előválasztási Bizottság nyíltan kezeli)
 5. Feddhetetlenségi nyilatkozat
 6. Etikai kódex elfogadása
 7. Értéknyilatkozat
 8. A legteljesebb körű erkölcsi bizonyítvány, amely az OEVB-nek való benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi
 9. 1972. december 31-e előtt született jelentkező esetén az előválasztási részvétel feltétele az ügynökmúlt hiányának igazolása. Így a jelentkezőnek képernyőfotó vagy visszaigazoló email továbbítása segítségével igazolnia kell, hogy  az Állambiztonsági Iratok Történeti Levéltárához fordult, hogy az igazolja, hogy a jelentkező nem végzett a köznyelvben “ügynökként” ismert munkát 1990 előtt.
 10. Biztonsági kérdőívhez* kapcsolódó titoktartási nyilatkozat
 11. Nyilatkozat a 2022-26-os ciklus kitöltéséről**
 12. Frakcióhoz történő csatlakozási és befogadási nyilatkozat*** 
 13. Hatpárti elfogadó nyilatkozat****
 14. Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat 

* Biztonsági kérdőív: Az előválasztási részvételi folyamat részeként az a párt, amelynek 2022 utáni országgyűlési frakciójához a jelentkező előválasztási és 2022-es egyéni győzelme után csatlakozni kíván egy előzetes, titkosan kezelt biztonsági meghallgatást bonyolít le a jelölttel, amelyet az adott pártban felállított Integritást Vizsgáló Bizottság hajt végre (“biztonsági kérdőív”). Az erről szóló igazolást minden előválasztási jelentkező köteles benyújtani legkésőbb 2021. augusztus 15-ig.

** Nyilatkozat a 2022-26-os ciklus kitöltéséről: a 2022-ben egyéni győzelmet szerzőkkel szemben a hat párt elvárása, hogy a ciklus közben önkormányzati vagy európai parlamenti mandátum megszerzése érdekében ne mondjon le egyéniben szerzett győztes mandátumáról, ezzel időközi választást kiváltva. Ez a nyilatkozat ennek a vállalásnak az igazolása.

*** Frakcióhoz történő csatlakozási és befogadási nyilatkozat: A jelentkező ezen nyilatkozattal jelzi, hogy mely párt frakciójához kíván csatlakozni 2022-es győzelme esetén. Csak az a nyilatkozat érvényes, amelyet az adott párt aláírási joggal rendelkező vezetője ellenjegyez. Ezt a kétoldalú nyilatkozatot minden előválasztási jelentkező köteles benyújtani legkésőbb 2021. augusztus 15-ig. A frakcióhoz történő csatlakozási (jelölt által már előzetesen kitöltött) nyilatkozatokat a pártok az alábbi elérhetőségeiken tudják fogadni:

DK: [email protected]
Jobbik: [email protected]
LMP: [email protected]
Momentum: [email protected]
MSZP: [email protected]
Párbeszéd: [email protected]

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a más címekre érkező nyilatkozatokat a pártok nem tudják figyelembe venni! Amelyik párt a jelöltet befogadja, az fogja számára csatlakozási nyilatkozatot ellenjegyezni.

**** A szövetséges hat párt vezetőinek nyilatkozata arról, hogy az adott jelentkező győzelme esetén hatpárti jelöltként indulhat. Az erről szóló igazolást legkésőbb 2021. augusztus 15-ig kell kiállítani.

 

A nyilvántartásba vételi eljárás

 • Az OEVB a lehető leghamarabb dönt a beérkező jelentkezésekről.
 • A jelentkezés elektronikus úton zajlik, a jelentkezésnek a [email protected] címre kell megérkeznie minden előírt dokumentummal egyetemben. A beérkezés tényéről a jelentkező emailes értesítést kap. 
 • A jelentkezéseket első körben az OEVB munkáját segítő, pártok delegáltjaiból álló adminisztratív munkaszervezet, az Országos Előválasztási Iroda (OEVI) ellenőrzi formai szempontból. Formai hiba esetén az OEVI közvetlen értesítést küld a jelentkező emailcímére. Az esetleges hiánypótlásra az OEVI értesítésétől számított 5 napig van lehetőség.
 • Az OEVI szükség esetén telefonos vagy emailes úton további kérdéseket tehet fel a jelentkezőknek, illetve visszaellenőrzi a beadványban foglalt állításokat az előválasztást szervező pártok megjelölt képviselőinél.
 • A formailag helyes, kiegészítést nem igénylő kérelmeket az OEVB megtárgyalja és dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről.
 • A jelentkező jelentkezésének keretében megadja, hogy mely jelölő szervezetek jelöltjeként kíván indulni az előválasztáson. Mivel a jelölő szervezetek regisztrációja a jelölt jelentkezésével párhuzamosan zajlik, a jelentkező által megjelölt jelölő szervezetek elfogadása az alábbiak szerint történhet:
  • Ha a jelölt kizárólag olyan jelölő szervezeteket jelölt meg jelölőjeként, amelyek már elfogadásra kerültek, a jelölő szervezetek visszaigazolását követően a jelentkező jelölő szervezetei elfogadásra kerülnek.
  • Ha a jelölt olyan szervezetet is megjelölt jelölő szervezeteként, amelyet az OEVB nem fogadott el jelölő szervezetként (vagy azért, mert még folyamatban van, vagy azért, mert ilyen kérelem nem érkezett), a jelentkezőt nyilvántartásba lehet venni a jelölő szervezetek nélkül is. Amennyiben a megjelölt jelölő szervezetek 2021. augusztus 15-ig nyilvántartásba vételre kerülnek, a jelölt jelölő szervezeteként az így, utólag nyilvántartásba vett szervezet is érvényesül. Ha a jelentkező által megjelölt szervezet nem válik jelölő szervezetté, úgy a jelölt anélkül a konkrét jelölő szervezet nélkül válik jelöltté.
 • A formailag helyes, kiegészítést nem igénylő kérelmeket az OEVB elbírálja. Az OEVB a jelöltek nyilvántartásba vételéről konszenzussal dönt.
 • Az OEVB elfogadó döntéséről a kérelmezőjet az OEVI 24 órán belül emailben értesíti, valamint közzéteszi az előválasztás hivatalos honlapján.

Jelentkezés és további kérdések

 • A jelöltként jelentkezni kívánók az induláshoz szükséges dokumentumokat elektronikus formában, a fent megjelölt, letölthető formanyomtatványok kitöltött, eredeti példányát szkennelve, emailben küldik meg meg a [email protected] címre, a dokumentumok egy eredeti példányát pedig postai úton kell eljuttatni a frakció befogadást nyújtó párt számára, az ő általuk megjelölt postacímre. A beérkezés tényéről a kezdeményező emailes értesítést kap.
 • A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérdéseket illetően a jelentkezők az előválasztás honlapján, az [email protected] email, továbbá a szervező pártok hivatalos elérhetőségein is korlátlanul tájékozódhatnak.
 • Az Országos Előválasztási Iroda az előválasztással kapcsolatos állampolgári és sajtómegkereséseket a [email protected] címen várja.
 • A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos fellebbezést, panaszt a [email protected]hu címen lehet benyújtani.

Mi történik a nyilvántartásba vételt követően?

 • A nyilvántartásba vett jelölteknek ahhoz, hogy az előválasztáson jelöltté válhassanak össze kell gyűjteniük a szükséges számú ajánló aláírást. Országgyűlési egyéni választókerületi jelöltek esetén ez legalább 400 ajánló aláírást jelent az indulásuk egyéni országgyűlési választókerületében.
 • Az ajánló aláírásgyűjtés ívét az adott választókerület Helyi Előválasztási Bizottsága bocsátja majd rendelkezésre (az erre vonatkozó részletek később kerülnek publikálásra az előválasztás honlapján).
 • Az ajánló aláírásgyűjtő ívek sorszámozottak, tartalmazzák az egyéni országgyűlési képviselőjelöltnek jelentkező nevét, választókerületét és jelölőszervezet(ei)t.
 • Az ajánlások gyűjtése 2021. augusztus 23. és 2021. szeptember 6. között zajlik.